هرشب بی تو، یلداست!

هرشب بی تو، یلداست!

یلدا

اما برای من
هرشب بی تو،
یلداست!


منی که
زیرحافظ چشمانت،
یادت را
دانه دانه می کنم…

“سید محمد مرکبیان”