دکلمه خسرو شکیبایی با شعر سلامی دوباره از فروغ فروخزاد

خسرو شکیبایی-فروغ فروخزاد

شعر : سلامی دوباره
شاعر : فروغ فرخزاد
با صدای دلنشین : خسرو شکیبایی
با همراهی یک موسیقی زیبا


به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد

به جویبار که در من جاری بود

به ابرها که فکرهای طویلم بودند

به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من

از فصل های خشک گذر میکردند

به دسته های کلاغان

که عطر مزرعه های شبانه را

برای من به هدیه میآورند

به مادرم که در آینه زندگی میکرد

و شکل پیری من بود

و به زمین ، که شهوت تکرار من ، درون ملتهبش را

از تخمه های سبز می انباشت

سلامی ، دوباره خواهم داد…!

#فروغ_فرخزاد