پاییز

پائیز…

یعنی جای خالی

گوشواره های گیلاس

برآویز گیسوانت…

“حامد کیفری”