شعر خاطره از حامد کیفری با صدای غزاله پوراکبر

مارس 16, 2023/توسط Hamed Keyfari

شعر طواف از حامد کیفری با صدای غزاله پوراکبر

مارس 14, 2023/توسط Hamed Keyfari

شعر آن قدیم ندیما از حامد کیفری با صدای غزاله پوراکبر

مارس 13, 2023/توسط Hamed Keyfari

شعر خطر از حامد کیفری با صدای غزاله پوراکبر

مارس 11, 2023/توسط Hamed Keyfari

شعر قاب از حامد کیفری با صدای غزاله پوراکبر

جولای 10, 2021/توسط Hamed Keyfari

شعر پیله از حامد کیفری با صدای غزاله پوراکبر

جولای 10, 2021/توسط Hamed Keyfari

شعر خیابان از حامد کیفری با صدای غزاله پوراکبر

ژوئن 28, 2021/توسط Hamed Keyfari

شعر زمین از حامد کیفری با صدای غزاله پوراکبر

ژوئن 28, 2021/توسط Hamed Keyfari

چهار مضراب اثر پرویز مشکاتیان

ژانویه 16, 2019/توسط Hamed Keyfari

آستوریاس اثر شنیدنی ایزاک آلبنیز

ژانویه 16, 2019/توسط Hamed Keyfari

سونات مهتاب اثر Ludwig Van Beethoven

ژانویه 16, 2019/توسط Hamed Keyfari

شعر “برف” ازفروغ فرخزاد با دکلمه محمد امین ناهیدی

ژانویه 16, 2019/توسط Hamed Keyfari

دکلمه فروغ فرخزاد بنام تولدی دیگر

ژانویه 16, 2019/توسط Hamed Keyfari

دکلمه کاترین صادقپور با شعر فریدون مشیری به نام کوچه

ژانویه 6, 2019/توسط Hamed Keyfari