شعر سپید

شعر سپید قالبی از شعر پارسی است که دردهه سی وبامجموعه هوای تازه احمدشاملوبه ادبیات ایران معرفی شد,این سبک ازشعر تقلیدی بود از جریان شعر سپید فرانسوی یا شعر منثور که قبلآ در اروپا رواج داشت.

شعرسپید ساختارویژه ای داردهرچندنظریه پردازان مکتب ساختارگرایی,درزمینه این گونه ازشعر تئوری های مختلفی رامطرح کرده اند اماالگوی کامل وقابل اجرایی,دردست نیست تفاوت عمده این نوع شعرباقالب شعرنیمایی درفرم شعراست همچنین دراین قالب وزن عروضی رعایت نشده اما لحن ,آهنگ و موسیقی دردل آن وجود دارد. به طورکلی در ادبیات امروز هر شعری که در قالب شعر نیمایی نگنجد را شعر سپید می نامند.

تعریف کامل شعر سپید

تاریخچه شعر پارسی:

درسال 1326 شاملو باانتشار دفترشعری به نام “آهنگ های فراموش شده” درمسیرشعرنیمایی قدم برمی دارد, به جهت اینکه این مجموعه شعرشامل اولین شعرهای سپید درادبیات پارسی است,بعدها کتاب دیگری از احمد شاملو به نام “قطعنامه” به چاپ رسید که درآن چهار قطعه بلند به سبک شعر سپید سروده شده است و شاملو با عبور از شعر نیمایی دراین چهار قطعه پایه گذار شعر سپید در ایران
می شود.در دهه هشتاد شمسی شاعران بسیاری به این سبک روی آوردند و درحال حاضراین قالب از شعر یکی از پرکاربردترین و محبوب ترین قالبهای شعر در زبان و ادبیات پارسی است .
از شاعران مطرح دراین عرصه می توان به احمدشاملو,بیژن جلالی,سیدعلی صالحی,منوچهرآتشی,احمرضااحمدی,رضابراهنی,
منصوراوجی,علی باباچاهی,علی موسوی گرمارودی,طاهره صفارزاده,سلمان هراتی,سیدحسن حسینی,حسین منزوی, علرضا روشن , گروس عبدالملکیان , رضاکاظمی , شفیعی کد کنی و… اشاره نمود.
درادامه نمونه ای ازشعرهای احمد شاملو رابه عنوان پایه گذار شعر سپید درایران رابرایتان انتخاب کرده ایم.


قصه نیستم که بویی
نغمه نیستم که بخوانی
صدانیستم که بشنوی
یاچیزی چنان که ببینی
یاچیزی چنان که بدانی
من دردمشترکم
مرافریادکن…

“احمد شاملو”


روزی مادوباره کبوترهایمان راپیداخواهیم کرد
ومهربانی دست زیبایی راخواهدگرفت
روزی که کمترین سرود
بوسه است
وهرانسان
برای هرانسان
برای هرانسان
برادری ست
روزی که دیگردرهای خانه هایشان رانمی بندند
قفل,
افسانه ایست
وقلب
برای زندگی بس است
روزی که معنای هرسخن دوست داشتن است
تاتوبه خاطرآخرین شعررنج جستجوی قافیه نبرم
روزی که هرلب ترانه ییست
تاکمترین سرود,بوسه باشد
روزی که مادوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم
ومن آن روزراانتظارمی کشم
حتی روزی که
دیگرنباشم…

“احمد شاملو”

4 پاسخ

پیگیری‌ها

  1. […] اشعار ایشان در حوزه شعر سپید و کوتاه و درمورد مضامین اجتماعی و عاطفی و دارای تجربه […]

  2. […] دربیمارستان دی تهران درگذشت. سبک اشعاروی غزل ,ترانه , اشعار سپید و نیمایی می باشد اشعاروی حاوی دغدغه های اجتماعی , جنگ , […]

  3. […] چند نفر از شاعران هم نسل خود جریان “موج ناب”رادر شعر سپید پی ریزی می کند؛درسال 1356 برنده جایزه فروغ […]

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *